CCt

CCt

CCt - Cube Control technology


Główne cele i założenia projektu:

Technologia CCt jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Celem projektu jest budowa prototypu wysokoefektywnego urządzenia do produkcji energii elektrycznej. Projekt zakłada wykorzystanie do tego celu turbiny wertykalnej wiatrowej VAWT o wysokości 2 m, wyposażonej w trzy prądnice. Dwa bliźniacze silniki elektryczne o mocy 1 KW (patent US381968; US381969), zlokalizowane u podstawy i na wierzchołku turbiny, będą miały podwójne zastosowanie. Pierwsze z nich, to napęd turbiny do założonej min. wartości obrotowej w okresach, kiedy natężenie i siła wiatru jest niewystarczająca do utrzymania obrotów minimalnych. Drugie to odebranie nadmiaru energii generowanej w czasie kiedy natężenie i siła wiatru przekracza wartość minimalną, wymaganą do utrzymania pracy turbiny w określonym min. zakresie obrotowym. Włącznie i wyłączanie zasilnia silników-prądnic bliźniaczych, będzie odbywało się automatycznie. Po przekroczeniu zakładanej min. wartości obrotowej zasilanie będzie odłączane za pomocą elektronicznego regulatora obrotów.

Trzecia prądnica o mocy 6 kW / 3 kW , 600 obr./ 300 obr. , 3x230 V , 60Hz służyły jedynie do odebrania energii z turbiny VAWT. Prądnica ta będzie podwójnie uzwojona w celu zmaksymalizowania wydajności urządzenia. Pierwsze uzwojenie będzie wzbudzone z zakresie prędkości obrotowej 30 - 300 obr/min, drugie uzwojenie uruchomi się po przekroczeniu prędkości obrotowej - 300 obr/min

Dzięki zastosowaniu tej konfiguracji prądnic, utrzymana zostanie ciągłość pracy, wymagana przy zasilaniu obiektów codziennego użytku np. domu mieszkalnego. Głównym celem projektu jest stworzenie urządzenia, zdolnego do samodzielnego zaspokojenia potrzeb na energię elektryczną, dla 4-5 osobowego domu mieszkalnego. CCt będzie generować 3-6 KW energii elektrycznej w trybie ciągłym.

 

Turbina VAWT

Turbina wysokoobrotowa o wysokości 2 m, złożona jest z dwunastu łopatek-kieszeni wiatrowych rozmieszczonych symetrycznie na obwodzie koła co 15 stopni. Podstawą turbiny jest koło ze zintegrowaną prądnicą - silnikiem o mocy 1 KW. Zwieńczeniem turbiny jest bliźniacze koło, które również posiada zintegrowaną prądnicę - silnik. Łopatki wykonane będą ze stopu aluminium, zastosowanie aluminium ma znaczenie ze względu na jego właściwości paramagnetyczne.Sama turbina bowiem nie może wpływać na pole magnetyczne zintegrowanych prądnic bliźniaczych, dlatego materiał z którego musi być wykonana, powinien być paramagnetykiem.

 

Cube Control

Konstrukcja na bazie sześcianu, przeciętego w połowie pionowymi ścianami w układzie krzyżowym, ustawionymi względem siebie pod kątem 90 stopni. Przesłony spełniają również funkcję steru kierunkowego, ustawiając turbinę w położeniu optymalnym do pracy. Przesłony mają za zadanie kontrolować prędkość obrotową i wydajność turbiny. CCt jest koncepcją inteligentnej aerodynamiki, która wyklucza użycie kosztownego i skomplikowanego software, do sterowania ustawieniami turbiny względem kierunku i siły wiatru. Jej podstawowe funkcje to:

  1. - Ukierunkowanie strugi wiatru w odpowiednie miejsce turbiny tak, aby jej wydajność była możliwie jak największa.

  2. - Osłonięcie łopatki powracającej w celu uniknięcia i zminimalizowania strat energii.

  3. - Ładowanie łopatki powracającej

  4. - Zabezpieczenie turbiny oraz prądnic przed zniszczeniem w czasie huraganowych wiatrów

  5.  

  6. Trzeba przy tym zauważyć, że tego typu rozwiązanie jest unikatowe i nie występuje w żadnych znanych nam turbinach, stosowanych do produkcji energii elektrycznej.

 

  1. CCt jest technologią proponującą rozwiązanie, podnoszące wydajność turbiny o blisko 50%. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, możemy również wykluczyć użycie software, który jak wiemy jest bardzo zawodny. Technologia CCt samodzielnie ustawi naszą turbinę w stronę wiatru, ładując naprzemiennie łopatki lewej i prawej strony (łopatki powracającej). Z chwilą kiedy siła i natężenie wiatru przekroczy krytyczne wartości, zagrażając samej turbinie i zainstalowanym prądnicom, urządzenie ustawi się bokiem do wiatru, po to aby zabezpieczyć się np. w czasie huraganowych wiatrów.

 

  1. Przesłona Czołowa

Dodatkowo oprócz przesłony krzyżowej, która spełnia ww. zadania, CCt zakłada użycie przesłony czołowej. Przesłona czołowa ma za zadanie, skierować strugę wiatru na łopatki-kieszenie wiatrowe. Dzięki niej ciśnienie wiatru na turbinie wzrośnie o blisko 30% dając widoczny wzrost wydajności turbiny. Z obliczeń wynika, że 2 m wysokości turbina będzie produkować od 3 do 6 KW w trybie ciągłym.


Wszystkie przesłony będą regulowane. Zmiana geometrii i powierzchni przesłon da możliwość adaptacji CCt w każdych warunkach wiatrowych. Przy instalacji, musimy znać jedynie minimalną, średnią i maksymalną siłę wiatru, na obszarze gdzie będzie zlokalizowana turbina. Te wartości są nam potrzebne aby dopasować wielkość przesłon i ich ustawienie, w celu optymalizacji pracy oraz w celu zabezpieczenia samej turbiny, przed zniszczeniem w czasie huraganowych wiatrów.

 

Projekt przewiduje, że urządzenie będzie produkowane na wielką skale przemysłową. Całość pakowana i transportowana w elementach. Montaż oraz ustawienie parametrów pracy urządzenia odbywać się będzie na miejscu. Turbiny CCt będzie można montować nie tylko na specjalistycznych wieżach ale też bezpośrednio na dachach domów. Do tego celu będzie służyć stelaż, podobny do tych jakie stosuje się przy instalacjach solarnych. Cube Control czyli obudowa turbiny w dużej części będzie wykonana z grafenu i wykorzystana jako przewodnik oraz tymczasowy podręczny magazyn energii, potrzebnej do funkcjonowania urządzenia w optymalnym zakresie obrotowym. Przesłony będą miały zintegrowane ogniwa solarne, które zapewnią dodatkową energię elektryczną.

Do tej pory gospodarka energią wiatrową opiera się na założeniu, że duże jednostki produkują ogromne ilości energii, którą rozsyła nam sieć dystrybucji. CCt zakłada, że to domy i obiekty użyteczności publicznej wyposażone w urządzenia oparte na technologii Cube Control, będą nie tylko produkowały wystarczającą ilość energii dla użytkownika ale dodatkowo jeszcze zasilą swoją nadwyżką sieć energetyczną. Projekt zakłada, że urządzenie CCt będzie modułowe, tzn. będzie umożliwiało rozbudowę, dołączenie kolejnych jednostek. Jeśli np. będziemy potrzebować więcej energii, wystarczy dołożyć drugie, trzecie itd. tak aby zaspokoić swoje potrzeby. Tego typu produkcja zminimalizuje koszty, ponieważ będzie to produkcja modułowa a nie spersonalizowana.

Podstawową cechą technologii CCt jest to, że urządzenie przy właściwej regulacji będzie płynnie współpracować z wiatrem poddając się i przystosowując inteligentnie do jego siły i natężenia. Większość klasycznych turbin wiatrowych tnie i sieka strugę wiatru, chaotycznie wykorzystując część jego energii. CCt będzie zawijać strugę wiatru, wywołując mini efekt trąby powietrznej. CCt będzie również korzystać z siły grawitacji Ziemi, wykorzystując z jej pola magnetycznego w celu przeniesienia i odebrania jak największej ilości energii na turbinę

Dotacje

KONTA:

 

Tesla Patents eMax 46 1140 2004 0000 3102 6580 6646

 

 

Tesla Patents eMax plus 13 1140 2004 0000 3302 6580 6657

 

Contacts

Your Name:
Your E-mail:
Your City:
Your Message:
Send Clear

POLANDCountry:
MazowieckiState:
WarszawaCity:
info@teslalab.euEmail:

Informacje dodatkowe: Z przyjemnością odpowiemy na Wasze pytania. Prosimy o przesyłanie Waszych opinii oraz projektów dla NT Institute. Odpowiemy na wszystkie listy.